Jangan Tertipu! Permohonan Baru/Sewaan

Jangan Tertipu! Permohonan Baru/Sewaan

Sebarang urusan berhubung deposit, fi pemasangan, kelengkapan dan sebagainya perlu dibayar di kaunter bayaran SAP. Sila dapatkan resit rasmi daripada SAP atas bayaran yang dilakukan.
Sebarang urusan pemasangan paip perlu dilakukan oleh tukang paip yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN). Senarai tukang paip berlesen ditampal di papan tanda SAP & disenaraikan dalam laman web rasmi SPAN.
Sebarang pemberian & penerimaan berbentuk wang & bukan wang untuk memudahkan urusan anda adalah dilarang. Pemberian & penerimaan sebegini adalah satu bentuk rasuah & boleh dilaporkan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Rasuah Malaysia (SPRM).
Kakitangan SAP (selain kakitangan kaunter bayaran) tidak dibenarkan untuk menerima wang daripanda pengguna bagi sebarang urusan. Hal ini bagi menjamin ketelusan pembayaran & resit rasmi SAP harus disimpan oleh pengguna.

JANGAN TERTIPU!
PERMOHONAN BARU/SEWAAN